Mit livs kærlighed

75.40 SEK

H.C. Andersen & Riborg Voigt

Tilknytningen til den Den Voigtske Gaard

I oktober 1828 havde H.C. Andersen mødt sønnen Christian Voigt (1809-88), da de begge var oppe til studentereksamen på Københavns Universitet.

Deres bekendtskab udviklede sig med tiden, og da H.C. Andersen drog ud på den store sommerrejse til Jylland og Fyn, hvor han blandt andet besøgte Svendborg, Tåsinge, Hofmans-gave og Elvedgård i 1830, havde han en stående invitation til at besøge navnebroderen i dennes fædrene gård i Faaborg.

Den 6. august forlod den unge digter således Svendborg for at drage til byen Faaborg, som han egentlig ikke forventede sig meget af, og hvor han regnede med at opholde sig i højst et døgn. - Men han blev overrasket….

Det var ikke kun de smukke omgivelser, der betog H.C. Andersen i Faaborg.

I et brev til sin gode ven Edvard Collin den 9. august 1830 skriver H.C. Andersen:

”De kan tro, at det ret er en venlig lille By, Faaborg, og det lader til, at her hersker en meget god Tone; af Guldberg er jeg adresseret til en Assessor Martens, der er en ganske vakker Mand, men jeg finder mig dog bedre hos en Agent Voigt, Byens første Kjøbmand, der har Skibe i Søen o s v; jeg er bleven Student med hans Søn, og kjender godt den unge Voigt fra Kjøbenhavn; disse to Dage har jeg derfor næsten hele Tiden været der, og man har ret søgt at more mig, vi har baade seilet og kjørt til nogle af de smukkeste Stæder,...”
”Damerne her i Byen ere de vakreste jeg endnu har truffet paa, endogsaa i Jyland og Agent Voigts ene Datter er endog saa smuk og hvad jeg især lider, meget naturlig.”

Den datter, Andersen her omtaler, var husets ældste, Riborg (1806-1882).

lager: Only 30 item(s) left in stock

Det finns inga recensioner här. Vi kommer gärna om du vill rapportera som den första.

Lägg recension: